Kitap

Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama

Bu çalışma, kuramsal ve uygulamalı olarak, oyunculuk eğitimi verilen her kurumda, oyunculuk eğitimi alan oyuncu adaylarının, yaratıcı drama yöntemiyle, sanatsal ve toplumsal açıdan daha iyi olmalarını; oyunculuk becerisi yüksek, kendini bütün yönleriyle bilen, özgün, yaratıcı düşünebilen/üreten, hazır bulunuşluk düzeyi yüksek, grup uyumu ve iletişimi sürekli gelişen bireyler olmalarını hedeflemektedir.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde yaratıcı drama ve tarihi, ikinci bölümde oyunculuk ve tarihi, üçüncü bölümde oyunculuk eğitiminde yaratıcı dramanın kullanımı hakkında kuramsal bilgi, dördüncü bölümde ise yirmi dört uygulama planı bulunmaktadır.

Bu kitaptan oyunculuk eğitmenleri, yaratıcı drama liderleri, oyuncular, oyuncu adayları ve okul tiyatrosunda uygulama yapanlar yararlanabilir; kitap başta üniversitelerin oyunculuk bölümleri olmak üzere tüm oyunculuk okullarında ders kitabı olarak kullanılabilir.

Kategori: Drama Kuram/Uygulama
Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları
Basım Yılı: 2018
​Basım Yeri: İstanbul
ISBN: 9786059306713
Sayfa Sayısı: 192
Satın almak için: www.mitosboyut.com.tr

I. BÖLÜM: DRAMA
Drama
Yaratıcı Dramanın Dünya Tarihindeki Evrimi
Türkiye’de Yaratıcı Dramanın Evrimi
Yaratıcı Dramanın Önemi
Yaratıcı Dramanın Yararları
Yaratıcı Drama Lideri
Bir Yaratıcı Drama Oturumunun Aşamaları
Isınma Aşaması
Asıl Çalışma
Değerlendirme
Dramanın Temeli: Oyun
Oyunun Temeli: Yaratıcılık
Yaratıcı Drama ve Tiyatro

II. BÖLÜM: OYUNCULUK
Oyunculuk
Oyunculuğun Dünya Tarihindeki Evrimi
İlkel Dönem
Antik Yunan
Antik Roma
Ortaçağ
Rönesans
On Yedinci Yüzyıl
On Sekizinci Yüzyıl
On Dokuzuncu Yüzyıl
Yirminci Yüzyıl
Sinemada Oyunculuk
Türkiye’de Tiyatronun ve Oyunculuğun Gelişimi
Oyunculuk Eğitimi
Oyunculuk Eğitiminin Amacı
Türkiye’de Oyunculuk Eğitiminin Durumu

III. BÖLÜM: OYUNCULUK EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA
Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama

IV. BÖLÜM: UYGULAMA
Kitaptaki Uygulamalarda Kullanılan Drama Teknikleri
Uygulama Planları
İletişim
İletişim Çalışmaları ve Empati
İmgelem ve Yaratıcılık
Bedensel ve Zihinsel Rahatlık Durumu
Grup Olma ve Toplumsal Bilinç
Dikkat ve Odaklanma Sürecini Artırabilme
Etkin Gözlem Yapabilme
Gündemi Takip Edebilme
Duyu Kontrolü
Duygu Kontrolü
Sanatçının Sorumluluğu
Tip ve Karakter Çıkarma
İmgelem
Yaratıcılık
İnanma ve Gerçeklik Duygusu
Hareket
Etki-Tepki
Hazır Bulunuşluk
Mekan-Karakter-Nesne İlişkisi
Atmosfer Yaratımı
Olay, Durum, An
Konsantrasyon 1
Konsantrasyon 2
Anlatı-Gösteri

SONUÇ
KAYNAKLAR
YAZAR HAKKINDA
EK: CİHAN ÖZDENİZ İLE SÖYLEŞİ

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı