Festival

İstanbul Amatör Tiyatro Günleri…

Bu sene 28’incisini düzenlediğimiz 16-26 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek olan İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’nde (İATG) sizleri de aramızda olmaya davet ediyoruz.

İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’ni (İATG) düzenleyen ekipler, normal şartlarda her sene nisan ve mayıs aylarında düzenlediği şenliğini iptal etmek durumunda kalmıştı. Ancak ilerleyen süreçte pandeminin sanat alanında yarattığı etkilere dair bir araştırmaya girişti ve şenliği bu tema çerçevesinde dijital platformlarda gerçekleştirmeyi hedefledi.   Bu sene 28’incisini düzenledikleri İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’ni (İATG) 16-26 Aralık tarihleri arasında online* olarak gerçekleştirecekler. Yıllardır düzenleyici ve konuk toplulukların birbirleriyle etkileşime geçmelerini, yaptıkları üretimleri ve çalışmaları paylaşmalarını sağlamayı amaçlayan şenliklerine tüm tiyatro severleri bekliyorlar.

*Etkinlikler zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. Sosyal medya hesaplarından da ulaşabileceğiniz kayıt formunu doldurduğunuzda tüm etkinliklerin zoom linkleri mail yoluyla size iletilecektir.

Kayıt formu:
https://forms.gle/RFFmS65nhmdg4SAN8  

https://www.istanbulatg.com/
Instagram: @istanbulatg
Twitter:  @istanbulatg
Facebook: @istanbulatg

İATG Online Sahne Sanatları Eğitimi Söyleşisi
Pandemi sürecinin uzamasıyla beraber sahne sanatları eğitiminin nasıl devam edeceği bir tartışma konusu oldu. 1 Ekim 2020 tarihinde, online sahne sanatları eğitimi üzerine İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’ni düzenleyen ekiplerin üyelerinin katıldığı bir tartışma düzenledik. Dans, müzik ve tiyatro alanlarından katılımcıların olduğu bu tartışmada, online olarak gerçekleştirilen sanat eğitiminin çeşitli zorluklara yol açabileceği ancak bu sorunların aşılabileceği sonucuna vardık.

Tartışma sonrasında, online sahne sanatları eğitimi deneyimi olan sanatçılarla İstanbul Amatör Tiyatro Günleri kapsamında bir söyleşi gerçekleştirerek bu araştırmayı ilerletmeyi ve kamusallaştırmayı hedefledik.

Bu hedefler doğrultusunda 28. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri (İATG) kapsamında şenliğimizin ilk günü olan 16 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’ da konuşmacı olarak Banu Açıkdeniz, Büşra Karpuz, Tufan Karabulut ve Beril Sarıaltun’un yer alacağı bir “Online Sahne Sanatları Eğitimi” söyleşisi yapacağız.
*Etkinliğimiz 16 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. Zoom linki formu doldurduğunuzda mail yoluyla size iletilecektir.

Tarihsel Süreçteki Engellilik Algısının Topluma Etkisi ve Sahnedeki Yansıması Sunumu

“Engelli olmak, muhalifliktir.”  “Görülmek ve yer edinmek için kendini kanıtlamak şarttır.”

28. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri kapsamında Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları mezunlarından Mert Güven’in yapacağı sunumda “Engellilerin tarihi nedir? Engellileri nasıl algılıyor ve yaklaşıyoruz?” sorularına vereceğimiz yanıtlarla engelliliğin sahnedeki tasvirini anlamaya çalışacağız. Antik Yunan’dan, dinlere; Nazi döneminden günümüz koşullarına kadar engellilere yönelik yargıların sanata etkisini, amatör tiyatro düzleminde tartışacağımız etkinliğimize hepinizi bekliyoruz!
*Etkinliğimiz 17 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. Zoom linki formu doldurduğunuzda mail yoluyla size iletilecektir.

Amatör Tiyatrolar ve Dijital Üretim
28. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri (İATG) kapsamında Amatör Tiyatrolar ve Dijital Üretim adlı etkinliğimizde pandemi döneminde online iletişim araçlarını kullanarak dijital üretime yönelen üniversite amatör tiyatro ekipleri ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşimiz; Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK), Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO), İTÜ Taşkışla Sahnesi (TS) ve Pamukkale Üniversitesi Hayal Perdesi Oyuncuları (HPO) ile gerçekleşecektir. Bu söyleşi ile; ekiplerin üretim süreçlerini, çalışmalarını, yaşadıkları zorlukları ve güncel durumlarını ele almayı hedefliyoruz. Deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz ve gelecek dönemdeki çalışmalarımız için fikir alışverişinde bulunabileceğimiz bir ortam kurmayı amaçlamaktayız.

*Etkinliğimiz 18 Aralık Cuma günü saat 18.30’da Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. Zoom linki formu doldurduğunuzda mail yoluyla size iletilecektir.
Ekiplerin pandemi sürecinde online ortama adapte ettikleri oyunlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK)
Sandığımdan Hikayeler (Video Seri)

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO)
…İş Ararım, İş… (Video Adaptasyon)

İTÜ Taşkışla Sahnesi (TS)
Hava Tahmin Raporu: Sıkı Giyinin Hanımlar! (Radyo Tiyatrosu)

https://youtu.be/ezbGW_D-O_A

Pamukkale Üniversitesi Hayal Perdesi Oyuncuları (HPO)
Anton Çehov- Yıldönümü (Radyo Tiyatrosu)

Amatör Sanat Çevrelerinde Cinsel Taciz ve Çalıştırıcı Etiği
İçerisinde bulunduğumuz koşullarda her geçen gün dayanışmanın önemi daha da artarken, bizler de İATG’yi düzenleyen ekipler olarak sıkça tanıklık ettiğimiz, etmek durumunda kaldığımız, cinsel tacizi konuşuyoruz. Cinsel tacizi konuşulamaz hâle getiren, meşrulaştıran ataerkil mekanizmalara karşı; kazanımlarımızın arkasında durmaya, yeni dayanışma ağları örgütlemeye devam ediyoruz. Peki toplumsal bir sorun olarak cinsel taciz; sanata, üretim sürecine, sanatta kişiler arası ilişkilere nasıl yansır ve mevcut ilişkilere alternatif yaratma derdi etrafında örgütlenenler olarak bizler sanatta tacizi nasıl konuşmalı, tacizsiz ortamlar yaratmak için neler yapmalıyız? Tüm toplumsallığıyla hayatımızın her alanında, kampüslerde, sokaklarda, evlerde, iş yerlerinde gerçekleşen cinsel tacizin sanat üretimi yapılan alanlarda da gerçekleştiğini biliyoruz ve bunu çözülmesi gereken bir mesele olarak ele alıyoruz.

Öyleyse, 28. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri kapsamında Aysel Yıldırım ve Esra Aşan’ın katılımıyla düzenleyeceğimiz “Tiyatroda Cinsel Taciz ve Çalıştırıcı Etiği Paneli”mize tacizsiz, şiddetsiz, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıktan azade bir dünyanın olanaklarını arayan herkesi bekliyoruz!

*Etkinliğimiz 19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. Zoom linki formu doldurduğunuzda mail yoluyla size iletilecektir.

Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri (KÇTG), 2006 yılında İstanbul Amatör Tiyatro Günleri kapsamında düzenlenen bir panelle başladı. Farklı kültürlerin tiyatral üretimlerini kültürel çoğulcu bir bağlamda bir araya getirmeyi amaçlayan bu etkinlik, 14 yıldır düzenlemeye devam ediyor. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri, uzun yıllardır üniversite tiyatrolarına, çalışan tiyatrolarına ve belirli dönemlerde lise tiyatrolarına, çalışan tiyatrolarına ve belirli dönemlerde lise tiyatrolarına programında yer vererek çok odaklı ve kapsayıcı bir şenlik olarak örgütlenmekte. Bu buluşma noktalarından biri olarak şenlik içerisinde var olan Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri, bu yıl pandemi koşullarının yüz yüze bir araya gelişi imkansız kılan zorluklarına rağmen çevrimiçi ortamda düzenleniyor. KÇTG 2020’nin programında iki söyleşi yer alıyor: Bercuhi Berberyan’ın konuk olduğu İster Ağla İster Gül: Sahne Tozlu Anılarım kitabının tanıtımı ile Teatra Jiyana Nû ve Şanoya Bajêr a Amed ê’den Berfin Emektar, Ömer Şahin, Rugeş Kırıcı ve Yavuz Akkuzu’nun konuşmacı olarak yer aldığı “Kürt Tiyatrosu’nda Dairo Fo ve France Rame” söyleşisi.

“İster Ağla İster Gül: Sahne Tozlu Anılarım” Kitap Tanıtımı
Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri’nin ilk etkinliği, Bercuhi Berberyan’ın BGST Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı İster Ağla İster Gül: Sahne Tozlu Anılarım çerçevesinde gerçekleşecek. Söyleşide 1972’den 2007’ye kadar süren zaman aralığındaki, sonradan Berberyan Kumpanyası adını alacak Ermeni tiyatrocular özelinde, yakın dönem Ermeni tiyatrosu tarihine odaklanılacak.

Kitap Hakkında:
İster Ağla İster Gül: Sahne Tozlu Anılarım cemaat tiyatrosunun oyuncuları, dansçıları, müzisyenleri, teknik ekibi, repertuar tercihleri, özgün ya da uyarlama oyunları, seyirci profili gibi pek çok konuda okuyucuya zengin bir yazılı ve görsel arşiv sunuyor.  Kitap aynı zamanda amatör tiyatro faaliyetinin niteliği, sürdürülebilirliği ve önemi hususunda da cemaat tiyatrolarının işleyişini canlı bir şekilde resmediyor. Bercuhi Berberyan’ın anıları amatör tiyatro faaliyetinin yer yer değersizleştirildiği bir dönemde yaratıcılığı, disiplini ve merakı ile uzun yıllar Ermenice tiyatro yapan sanatçıların varlığını okuyuculara hatırlatıyor. Son olarak Bercuhi Berberyan bu kitapta sadece bir kumpanyanın tarihini değil, kişisel tarihini de sözcüklere döküyor. Tarih boyunca kendinden önce gelen “kız kardeşleri” gibi oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı olmak için mücadele veren ve asla pes etmeyen bir kadının tarihini…

*Etkinliğimiz 24 Aralık 2020 Perşembe, 19:00’da Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. Zoom linki formu doldurduğunuzda mail yoluyla size iletilecektir.

Kürt Tiyatrosu’nda Dario Fo ve Franca Rame
Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri’nin ikinci etkinliğinde ise yakın zamanda sansür tartışmaları ile yeniden gündeme gelen, Teatra Jiyana Nû’nun “Berû: Klakson Borîzan û Birt” oyunu ve Şanoya Bajêr a Amedê’nin yeni oyunu “Hema Hema Jin Elizabeth” konu edilecek. Berfin Emektar, Ömer Şahin, Rugeş Kırıcı ve Yavuz Akkuzu’nun yer aldığı söyleşide, Dario Fo ve France Rame’nin Kürt tiyatrosundaki yeri, güncel olarak oynanan oyunlar ve son dönemde yaşanan yasaklamalar ele alınacak.

Oyunlar Hakkında: 
Teatra Jiyana Nû’nun 2017 yılında prömiyerini yaptığı “Berû: Klakson Borîzan û Birt” (Clacson, Trombette e Pernacchi) Dario Fo tarafından 1981 yılında kaleme alındı. Oyun Türkçeye “Klakson Borazanlar ve Bırtlar” adıyla çevrilmiştir. Yönetmeni Nazmi Karaman’ın kelimeleriyle oyun “devlet – sermaye – halk” üçgenindeki ilişkileri sorguluyor: FIAT patronu Angelli, Kızıl Tugaylar tarafından kaçırıldığı sırada bir trafik kazası geçirir ve bir FIAT işçisi tarafından kurtarılır. Ancak Angelli’nin yüzü tanınmayacak şekilde yaralanmıştır. Kazanın ardından girdiği ameliyatta yanlışlıkla kendisini kurtaran FIAT işçisinin suratını alır…  18 kişilik bir kadro ile çıkarılan oyun, prömiyerini yaptığı günden bugüne Türkiye’nin farklı illerinde yüzden fazla kez sahnelenmiştir. Şanoya Bajêr a Amed ê’nin yeni oyunu “Hema Hema Jin Elizabeth” (Quasi Per Caso Una Donna: Elisabetta) Dario Fo tarafından 1984 yılında yazıldı. Oyun Türkçeye “Neredeyse Kadın: Elizabeth” adıyla çevrilmiştir. Pandemi öncesinde Şanoya Bajêr a Amed ê yeni salonlarının açılışını Mart ayında yapmak için hazırlanıyordu. Pandemi koşullarıyla birlikte açılışı geciken salonda seyirci ile ilk buluşan oyunları “Hema Hema Jin Elizabeth” oldu. Oyunun konusu ise şöyle: Kraliçe Elizabeth William Shakespeare’in “Hamlet” oyunu ile kendisiyle alay ettiğini düşünür. Kraliçeye göre yazar, onun kararsız yönetimi ve baskıcı polis rejimi ile dalga geçiyordur…

*Etkinliğimiz 26 Aralık 2020 Cumartesi, 18:00’de Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. Zoom linki formu doldurduğunuzda mail yoluyla size iletilecektir.

Kayıt formu: https://forms.gle/RFFmS65nhmdg4SAN8  
https://www.istanbulatg.com/
Instagram: @istanbulatg
Twitter:  @istanbulatg
Facebook: @istanbulatg

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı