Festival

11. Ayvalık Tiyatro Festivali Başvuruları Başladı.

11. ULUSLARARASI AYVALIK TİYATRO FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI…

Başvuru için katılımcı toplulukların 20 ŞUBAT 2022 tarihine kadar ONLİNE BAŞVURU FORMU nu eksiksiz doldurmaları, FESTİVAL ŞARTNAME sini okuyup onaylamaları gerekmektedir. Dilerseniz başvuru için festival sekreterliğinden telefon veya mail yoluyla bilgi alabilirsiniz.
“ONLİNE BAŞVURU yapılmadan önce FESTİVAL ŞARTNAMESİ dikkatlice okunmalıdır. Başvuru formunda yer alan topluluğunuza ait bilgiler festivalin organizasyonunda, tanıtım materyallerinde ve dijital kanallarda kullanılacağından doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Başvuru formunu ve şartnameyi onaylayan kişinin tiyatro topluluğunun yetkilisi ve her türlü haklarına sahip olan kişi veya kurum olması gerekmektedir.”

FESTİVALE KABUL EDİLEN TOPLULUKLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER:

Aşağıda listelenen belge ve dokümanlar bir hafta içinde kargo veya posta kanalı ile Başvuru Gönderim Adresine ulaştırılması gerekmektedir. Bundan dolayı bu belgelerin ve dokümanların başvuru talebi ile birlikte hazır edilmesinde fayda vardır.

Not: İstenenler topluluğun basına ve festivali takip edenlere tanıtımında ayrıca yasal izinlerin alınmasında kullanılacaktır. Lütfen eksiksiz yerine getiriniz. Verilen belge, fotoğraf, evrak, DVD, bellek vb. iade edilmeyecektir.

Festivale Kabul edilen topluluklardan istenen dokümanlar
1.    Oyunun 50X70 ofset veya dijital basılmış afişi ( En az 10 ADET).
2.    Oyunun tanıtım broşürü varsa (En az 50 ADET).
3.    Varsa oyunla ilgili basında çıkmış yazı ve haberlerden kopyalar.
4.    Dekor eskizi (Ölçülü olarak basit bir taslak çizim olabilir.)
5.    Festivale katılan tüm ekibin grup sorumlusu onaylı TC KİMLİK NUMARALI listesi.

ULUSLARARASI AYVALIK TİYATRO FESTİVALİ

Yeni buluşmalara hazırlanan 11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivalinde başvurular başladı. 20 Şubat 2022 bu davete katılım için son tarih. Yürekleri büyük olan insanların kısıtlı bütçelerle gerçekleştirdiği festival Kültür Turizm Bakanlığının katkıları, Ayküsad,  ASİ Ayvalık Sinema İnsiyatifi,  Ayvalık Belediyesi işbirliği ve destekleri, Ayvalık kurum kuruluş, işletmeleri, esnafı ve halkının yani sanatın yanında duranların omuzlarında gerçekleştirilecek. Bu bilinçle çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sanat, her türlü gericiliğin, şiddetin, savaşın, ön yargının, eşitsizliğin, sömürü ve istismarın yok edileceğine dair insan iradesinin ve insan var oldukça asla tükenmeyecek olan umudun adıdır. Sanatla yeni bir dünya kurmak mümkündür. Festivaller bu şiarın paylaşıldığı kolektif sanat alanlarıdır. Günümüzde sanatsal faaliyetlerin en geniş kitleye ulaşması, festivaller ile gerçekleşir. Daha iyi üretimlere yönelmede, birbirini değerlendirmede, halkla buluşmada, festivallerin büyük payı vardır. Bu buluşmaların demokratik ortamda oluşması ve tüm halk kitlelerine ulaşması ayrıca bilinçlere nüfuz etmesi, düzenleyenlerin ve paydaşlarının sorumluluğundadır. İşte bu düşünce ile işe koyulan Ayvalık Sanat Derneği ve Ayvalık Kültür Sanat Derneğinden oluşan Festival Yürütme Kurulu her yıl yeniden kendini güncellemekte gönüllü çalışanları ile festival havasının Ayvalık’ta ve tüm sokaklarında teneffüs edilmesine gayret etmektedir. Bundan on yıl önce Ayvalık Gençlik Tiyatro Şenliği olarak başlayan ve dördüncüsünden sonra ulusal Festivale dönüşen Ayvalık Tiyatro Festivali 10. yılından sonra uluslararası bir Tiyatro Festivali dönüştü. Bu yılda 11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali adı altında düzenlenecek. Ülkemizin birçok katılımların yanı sıra yurt dışından da katılımların ve sanat etkinliklerinin festivalimizde olması için çabalayacağız. Farklı etkinlikler ve oyun türleri, çocuk tiyatroları, sokak gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşi ve deneysel çalışmalar ile festival bir paylaşım ve üretim alanına dönüşecek, Ayvalık halkı da bu etkinliklerin paydaşı olacaktır.

Festivalimizin amaçları şöyle sıralanabilir,

*Tiyatro sanatını Ayvalık ve çevresine tanıtmak ve sevdirmek

*Toplumun estetik beğeni düzeyini tiyatro sanatıyla yükseltmek

*Özel, amatör ve gençlik topluluklarını desteklemek ve yüreklendirmek

*Uluslararası düzeyde söyleşi ve atölye çalışmalarıyla, bu alanda çalışanların

bilgi, deneyim ve tecrübesinin artmasına yardımcı olmak

*Sanatın taşıyıcısı ve destekleyicisi olması beklenen kurumların katkısını

organize etmek, yönlendirmek,

*Basının ve kamuoyunun desteğiyle, bu etkinlikleri ülke çapında özendirmek

*Farklı tiyatro anlayışlarını ve tiyatro sanatı üzerindeki deneyimleri, tiyatro

emekçilerine, topluma ve gençlere aktarmak,

*Toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek, algı düzeyini yükseltmek

*Alternatif tiyatro anlayışlarını tanıtmak, geliştirmek, koşul ve olanak yaratmak

*Tiyatro sanatına yıllarını vermiş ve ilerlemiş yaşına rağmen sahne tozu yutmaya

devam eden emektar oyuncuları ödüllendirmek

*Genç tiyatro oluşumlarını, oyuncuları tiyatro alanında daha iyi olmak için

özendirmek

*Ülke sınırlarının dışından farklı kültürlerden ve farklı dillerden tiyatro ve sanat

gösterilerini ülkemizdeki paydaşları ile buluşturmak

*Ayvalık’ın kültür ve sanat şehri olma yolculuğuna uluslararası potansiyelde katkı

sunmak ve bu sorumluluğu bunu arzu eden her kesime yüklemektir

 

Bu sorumluluk, başta yerel yönetimler olmak üzere, kendini Ayvalık’lı tanımlayan herkesi ilgilendirmektedir. Çünkü böylesi etkinlikler, yalnızca sanatı ve bu oluşumu icra edenleri değil takip edenleri, izleyenleri, organize edenleri ve destekleyenleri kucaklar ve olduğu kente bir barış havası estirir. Her alanda gerçekleştirilecek diğer etkinliklere, esin ve cesaret verir.

Artık yaşadığımız dünya sanata ve sanatçıya büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Sanat içten ve samimi olmadıkça halkla bütünleşemez. Profesyonellik halkla buluşmalı farklı kültür ve dilleri bir araya getirmede daha aktif rol almalıdır. Sanat göz boyamak için kullanılmamalıdır. Amatörlük de hafife alınmamalı, yetersizliğin ve niteliksizliğin makyajı olarak kabul edilmemelidir. Bunun için festivalimize başvuranlar kadar, festivalde nelerin yer alacağına karar vermek ve  bunu oluşturmak bizlere ayrı bir sorumluluk yüklemektedir. İnanıyoruz ki festivalimiz katılımcılar için de yeni yeni deneyimler sunacak hepimizin ufkunu açacak bir tiyatro hareketliliğine dönüşecektir.

Olup bitene itiraz hakkından mahrum bırakılmış insan, sanatın işlevinden habersiz genç, insanca olanı hissedemeyen toplum yaratmaz mı? İnsanın insan gibi yaşamasını savunuyorsak, sanatın da yanında durmalı onu desteklemeli, paylaşılması için mücadele etmeli ve belki de icrasında olmalıyız. Bunu “yaşadım diyebilmek için” yapmalıyız belki de. Sanat, zaten başka nedir ki? Doğayı, emeği ve insan olma onurunu yerle bir eden çelişkilere, anlayışlara ve uygulamalara boyun eğmemek, ötekileştirmeden, küçümsemeden, saldırmadan, şiddet uygulamadan, sömürmeden yaşamayı ilke edinmek ve bu çağrıyı her bireyde içselleştirmek sanatla mümkündür.

Tiyatro geniş halk kitlelerine bir daveti de içerir. Sanatı dert edinmenin bir şeklidir, bir sonucudur tiyatro. Söyleyecek sözü olanların işidir. Bazen bir yaklaşmadır ve bazen de bir itiraz. Sanat, hayatın estetik ve düşünsel tanıklığı, bugünleri yarınlara taşıyacak bir yolculuksa, sanatın içinde önemli yer tutan tiyatro, bu tarihsel ve evrensel sorumluluktan kaçmadan tutkusu olanlar tarafından yapılmaya devam edecektir. Herkesin, her kesimin, festivale katılan topluluklarımızın, kurumlarımızın, tedarikçilerimizin, sponsorlarımızın ve halkımızın, bu düşüncelerimizi paylaşmasını arzu ediyor, 11. ULUSLARARASI AYVALIK TİYATRO FESTİVALİ’ni hepimize yakışır biçimde var etmeye çağırıyoruz.

 

2022 Tiyatro Festivali Şartnamesi
11. ULUSLARARASI AYVALIK TİYATRO FESTİVALİ KATILIM KOŞULLARI ŞARTNAMESİ

 

Festivale yapılan müracaatların ön değerlendirmesinde istenen belge ve dokümanlar başvuru formunda belirtilmiştir. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, formda istenen belge ve dokümanlar son başvuru tarihine kadar başvuru adresine gönderilmiş olmalıdır.

Başvuru formu ve şartname tiyatro sorumlusu tarafından imzalanacaktır. İmzasız olan, eksik bilgi ve belgelerin bulunduğu başvurular kabul edilmez.

Festivale katılacak tiyatro eserlerinin Dünya edebiyatı yazarlarına ait olması tercih edilir, bu kapsamda olmayan eserlerin müracaatları seçici kurulun onayından geçmelidir.

Gösterime seçilen oyunların Telif Hakları Yasasına göre tüm sorumlulukları tiyatro gurubunun yetkilisine veya o guruba aittir. Bu konuda oluşabilecek uyuşmazlıklardan Festival Yürütme Kurulu sorumlu tutulamaz.

Tüm ekip sayısı (oyuncu, yönetmen, teknik personel, şoför vb…) 15 Kişiyi geçmeyecektir. Bu sayının üzerine çıkan taleplerde ekipler fazla kişilerin konaklama ve ağırlamasını kendisi karşılamayı kabul eder.
Başvuru işlemlerinin tamamlanması için başvuru formunun, şartnamenin ve gerekli belgelerin festival son başvuru tarihi 20 ŞUBAT 2022 PAZAR gününe kadar festival adresine ulaşması gerekmektedir.
Üniversite ve okul tiyatrolarının festivale müracaatları bağlı bulundukları resmi makamın izniyle yapılması zorunludur. Bu izin belgesini tiyatro gurubu kendisi alır. Bu konuda yardımcı olmak adına istekte bulunan guruplara festival daveti yazısı iletilebilir.

Gruplar, oyunları ile ilgili her türlü dekor, kostüm, aksesuar, sis makinesi, projeksiyon vb. yardımcı malzemeleri yanlarında bulunduracaktır. Festival Yürütme Kurulu, bu malzemeleri sağlamakla yükümlü değildir.

Tarafımızdan oluşturulan Seçici Kurul başvuruları değerlendirecek. Davet edilen oyunlar, festival etkinlikleri ile başvurular arasından festival programı oluşturulacaktır.
Seçici Kurul tarafından yapılacak çalışmada özenle hazırlanmış, tiyatro sanatının özelliklerini taşıyan eserler ; Oyunculuk, reji, müzik, koreografi, dekor, kostüm, diksiyon, afiş vb. sanatsal faktörler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Festival 11-15 Mayıs 2022 tarihlerinde  gerçekleştirilecek beş gün sürecektir. Açılış etkinlikleri 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü, kapanış etkinlikleri ise 15 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Festivalin açılış ve kapanış etkinliklerine katılımı mümkün olan topluluklar azami sayılarla bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır.
Tiyatro toplulukları açılış, gösteri ve kapanış günü festival merkezine ulaşımlarını kendi imkanları ile sağlayacaktır. Açılış ve kapanış günü etkinliklerine katılmak için tarafımızdan bir konaklama sağlanmayacaktır.

Konaklamak durumunda olan veya konaklama yapmak isteyen toplulukların bu istekleri festival imkanları ve sponsorluklar çerçevesinde Festival Yürütme Kurulunca değerlendirilecektir. İki gece yatış ve sabah kahvaltısı ile bir oyun günü yemeği şeklinde konaklamalı olarak kalabilecekleri gurup sorumluları ile yapılan görüşme ile karara bağlanacaktır.

Tüm ekipler festival gösterilerini izlemek, söyleşi ve atölye çalışması vb. gibi festival programındaki farklı etkinliklere azami katılımı sağlamakla sorumludur.
Festival Yürütme Kurulu çok özel durumlar karşısında festivalin tarihlerinde ve içeriğinde değişiklik yapabilir. Böyle durumlarda değişiklikler en kısa zamanda tiyatro topluluklarına bildirilir.

http://ayvaliktiyatrofestivali.com/?page_id=1570

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı